Balton Producent Sprzętu Medycznego

ZESTAW DO DRENAŻU WORKA OSIERDZIOWEGO

metodą dr M. Futymy

System drenujący ZDWO stosuje się w przypadkach konieczności usunięcia płynu z worka osierdziowego ze wskazań nagłych (tamponada osierdzia) lub planowych. Może być również zastosowany w celu pobrania płynu z worka osierdziowego w celach diagnostycznych. Stanowi on modyfikację, polegającą głównie na uproszczeniu stosowanych wcześniej zestawów, co może mieć wpływ na skrócenie czasu trwania zabiegu. Stosowanie systemu drenującego z użyciem miękkich materiałów poprawia bezpieczeństwo zbiegów. System drenujący pozwala na całkowite usunięcie płynu z worka osierdziowego z zachowaniem warunków bezpieczeństwa; zaleca się stosowanie zestawu pod kontrolą USG.

Zestaw do drenażu worka osierdziowego