Balton Producent Sprzętu Medycznego

STENT KOBALTOWO-CHROMOWY Z PAKLITAKSELEM DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH „PAXEL”

z systemem wprowadzającym Rapid Exchange (Rx)

Paxel to stent kobaltowo-chromowy o niskim profilu przejścia (.034”) uwalniajacy paklitaksel z biodegradowalnego polimeru.

Oryginalna metoda pokrywania stentów pozwala na uzyskanie niezwykle elastycznej warstwy bidegadowalnego polimeru, który jest nośnikiem paklitakselu – substancji o działaniu antyproliferacyjnym. Warstwy polimeru, ulegając powolnej biodegradacji (przez okres ok. 8 tygodni), uwalniają paklitaksel, który hamuje proces przyrostu neointimy.

  • Dedykowany do wąskich i krętych naczyń wieńcowych
  • Wyjątkowo elastyczna budowa stentu
  • Łatwość przechodzenia przez naczynia
Stent kobaltowo-chromowy z paklitakselem
do naczyń wieńcowych PAXEL