Balton Producent Sprzętu Medycznego

INTRODUKTOR

Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych

Introduktor z zastawka służy do wprowadzenia kateterów i elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona jest w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawą koszulki umożliwia podawanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody.

Elementy zestawu:

  • koszulka z zastawką
  • igła prosta
  • prowadnik
  • rozszerzacz
Introduktor