Balton Producent Sprzętu Medycznego

INTRODUKTOR Z POTRÓJNYM DOSTĘPEM

Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych

Introduktor z potrójnym dostępem służy do badań elektrofizjologicznych poprzez wprowadzenie elektrod lub innych kateterów. Posiada możliwość zamknięcia i utrzymania katetera w stałej pozycji przy jednym nakłuciu.

Elementy zestawu:

  • koszulka z zastawką
  • prosta igła 18G
  • prowadnik
  • rozszerzacz 14F, 19 cm
Introduktor z potrójnym dostępem