Balton Producent Sprzętu Medycznego

STENT DO BIFURKACJI NACZYŃ WIEŃCOWYCH UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL „BIOSS EXPERT”

z systemem wprowadzającym RX

Innowacyjny stent do bifurkacji naczyń wieńcowych:

  • Jeden profilowany balon, o średnicach dopasowanych do średnic naczyń w bifurkacji.
  • Unikalna budowa systemu doprowadzającego zapewniająca niespotykaną łatwość implantacji.
  • System doprowadzający chroniący karinę przed uszkodzeniem, minimalizujący ryzyko negatywnych skutków implantacji.
  • Komórka stentu o powiększonym rozmiarze w miejscu odejścia bocznicy nie zaburza przepływu krwi przez bocznicę oraz umożliwia dostęp do niej dowolnym klasycznym stentem wieńcowym.
  • Precyzja implantacji dzięki trzem markerom RTG.
Stent do bifurkacji naczyń wieńcowych BIOSS EXPERT
Stent do bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający paklitaksel BIOSS expert rozprężany na jednym profilowanym balonie. Zastosowanie specjalnego systemu, doprowadzanego do miejsca bifurkacji za pomocą prowadnika 0.014”, zapewnia maksymalną ochronę kariny oraz bocznicy.