Balton Producent Sprzętu Medycznego

KATETER AORTALNY

Używany jest do płukania narządów w trakcie pobierania przeszczepu. Jest to kateter trzykanałowy wyposażony w dwa balony o objętości po 20 ml lub 35 ml każdy. Część katetera pomiędzy balonami perforowana. Końcówki katetera proksymalna i dystalna oznakowane.

Kateter aortalny