Balton Producer of Medical Equipment
Publicaciones

Hemos ganado muchos premios. Los medios de comunicación nacionales y extranjeros publicaron nuestros logros muchas veces. Las publicaciones sobre nuestros productos se pueden encontrar en Kardiologia Polska, EuroIntervention, Catheterization and Cardiovascular Interventions.

 

Publicaciones relacionadas con productos y tecnología de Balton:

cardiología
Luis A. Iñigo-Garcia, Rafael Bravo-Moarues, Leticia Fernandez-Lopez, Francisco J. Martinez-Garcia, Juan R. Siles-Rubio, Antonio Ramirez-Moreno, Francisco Ruiz-Mateas, Tomas Urda-Valcarel
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES EN BIFURCACIÓN MEDIANTE EL STENT DEDICADO BIOSS: RESULTADOS CLÍNICOS Y ANGIOGRÁFICOS AL AÑO
Descargar  
cardiología
Luis A. Iñigo-Garcia, Rafael Bravo-Moarues, Leticia Fernandez-Lopez, Francisco J. Martinez-Garcia, Juan R. Siles-Rubio, Antonio Ramirez-Moreno, Francisco Ruiz-Mateas, Tomas Urda-Valcarel

Resultados a largo plazo del tratamiento con stent farmacoactivo con polimero biodegradable vs polimero bioestable

 

Descargar  
cardiología
Robert J. Gil, M.D., Ph .D., F.E.S.C., Jacek Bil, M.D., Ph .D, Dobrin Vassiliev, M.D., Ph .D, and Luis a. Iñigo Garcia, M.D.
First-in-Man Study of Dedicated Bifurcation Sirolimus-Eluting Stent: 12-Month Results of BiOSS LIM® Registry
© 2015, Wiley Periodicals, Inc. DOI: 10.1111/joic.12180
Descargar  
radiología
Kazimierz Kordecki, Adam Łukasiewicz, Mirosław Nowicki, Andrzej Lewszuk, Radosław Kowalewski, Bogusław Panek, Michał Zawadzki, Paweł Michalak, Marek Gacko, Urszula Łebkowska
Assessment of effectiveness of endovascular treatment of common and external iliac artery stenosis/occlusion using self-expanding Jaguar SM stents
Descargar  
cardiología
Piotr P. Buszman, MD, PhD, Krzysztof Milewski, MD, PhD, Aleksander Żurakowski, MD, PhD, Jacek Pajak, MD, PhD, Michał Jelonek, MD, Paweł Gasior, Athanasios Peppas, MS, Armando Tellez, MD, Juan F. Granada, MD, and Paweł E. Buszman, MD, PhD
Experimental Evaluation of Pharmacokinetic Profile and Biological Effect of a Novel Paclitaxel Microcrystalline Balloon Coating in the Iliofemoral Territory of Swine.
Descargar  
cardiología
Piotr P. Buszman, MD, PhD; Krzysztof Milewski, MD, PhD; Jacek Pająk, MD, PhD; Michał Jelonek, MD; Bartłomiej Orlik, MD; Agata Krauze, MS; Beata Gwiazdowska-Nowotka, MS; Wojciech Wojakowski, MD, PhD; Armando Tellez, MD; Juan F. Granada, MD; Paweł E. Buszman MD, PhD
Differences in vessel healing following delivery of everolimus or paclitaxel: a comparative experimental study using identical stent and biodegradable polymer platforms.
Descargar  
cardiología
Jacek Legutko, Robert J Gil, Pawel E Buszman, Greg L Kaluza, Marek Krol, Roman Wojdyla, Tomasz Pawlowski, Michal Brzezinski, Marek Kondys, Bartosz Skwarna, Jacek Jakala, Tomasz Roleder, Wojciech Zasada, Dariusz Dudek
OCT evaluati on of the ti me course of vessel healing following implantati on of new generati on biodegradable polymer-coated and sirolimus-eluti ng cobalt-chromium coronary stent system (ALEX OCT Study).
Descargar  
cardiología
Martinez-Garcia, Francisco J.; Iñigo-Garcia, Luis A.; Sanz-Vazquez O.; Pombo-Jimenez M.; Muñoz Bellido Juan F.; Fernández-López L.; Gil-Jimenez T.; Ruiz-Mateas, F. Hospital Costa del Sol. Marbella.
LONG TERM RESULTS OF PERCUTANEOUS CORONARY TREATMENT: DEDICATED STENT VS REGULAR DES TREATMENT.
Descargar  
cardiología
Robert J. Gil, Dobrin Vassilev, Jacek Bil, Luis A. Iñigo Garcia
First-in-man study of dedicated bifurcation sirolimus eluting stent – interim analysis of BiOSS LIM Registry.
Descargar  
cardiología
Robert J. Gil, Dobrin Vassilev, Jacek Bil, Adam Kern, Radoslaw Formuszewicz, Sławomir Dobrzycki
Regular drug eluting stent versus dedicated bifurcation paclitaxel-eluting stent in coronary bifurcation treatment (POLBOS study) – interim analysis.
Descargar  
cardiología
Robert J. Gil, Jacek Bil, Aleksandra Michałek,Dobrin Vassiliev, Ricardo A. Costa
Comparative analysis of lumen enlargement mechanisms achieved with the bifurcation dedicated BiOSS® stent versus classical coronary stent implantations by means of provisional side branch stenting strategy: an intravascular ultrasound study.
© The Author(s) 201310.1007/s10554-013-0264-0
cardiología
Buszman PP, Orlik B, Trela B, Milewski K, Kozłowski M, Pruski M Jr, Drzewiecki J, Peppas A, Granada JF, Kaluza GL, MD PE
Comparable clinical safety and efficacy of biodegradable versus durable polymer paclitaxel eluting stents despite shorter dual antiplatelet therapy: Insights from a multicenter, propensity score-matched registry.
Catheter Cardiovasc. Interv. 2012 Oct 29. doi: 10.1002/ccd.24732.
cardiología
Milewski K, Gorycki B, Buszman PP, Jelonek M, Beaudry D, Lapointe JM, Guy LG, Abusamra M, Pająk J, Kinasz W, Wojakowski W, Leclerc G, Gil R, Buszman PE.
Odpowiedź naczyniowa i integralność mechaniczna nowego stentu PROLIM pokrytego polimerem uwalniającym sirolimus po jego wszczepieniu do tętnic wieńcowych świni.

Vascular Response and Mechanical Integrity of the New Biodegradable Polymer Coated Sirolimus Eluting PROLIM Stent Implanted in Porcine Coronary Arteries.
Kardiol Pol. 2012;70(7):703-11.
cardiología
Gil RJ, Vassiliev D, Michałek A, Kern A, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Wójcik J, Lesiak M, Kardaszewicz P, Lekston A.
Dedicated paclitaxel-eluting bifurcation stent BiOSS® (bifurcation optimisation stent system): 12-month results from a prospective registry of consecutive all-comers population.
EuroIntervention 2012 Jul 20;8(3):316-24
cardiología
Gil RJ, Vassiliev D, Michałek A, Kern A, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Lesiak M, Wójcik J, Kardaszewicz P, Lekston A.
Rejestr stentu uwalniającego paklitaksel dedykowanego zwężonym bifurkacjom wieńcowym (BiOSS): wyniki 3−miesięczne.

First-in-man study of paclitaxel-eluting stent BiOSS (Bifurcation Optimisation Stent System) dedicated for coronary bifurcation stenoses: three months results.
Kardiol Pol. 2012 ;70(1):45-52
cardiología
Vassilev D, Gil R, Milewski K.
Bifurcation Optimization Stent System (BiOSS Lim) with sirolimus elution – results from porcine coronary artery model.
EuroIntervention. 2011 Sep;7(5):614-20.
cardiología
Buszman P, Milewski K, Zurakowski A, Pajak J, Liszka Ł, Buszman P, Musioł E, AbuSamra M, Trznadel S, Kałuza G.
Nowy stent pokryty biodegradowalnym polimerem, uwalniający paklitaksel, hamuje przerost neointimy w tętnicach wieńcowych świni.

Novel biodegradable polymer-coated, paclitaxel-eluting stent inhibits neointimal formation in porcine coronary arteries.
Kardiol Pol. 2010 May;68(5):503-9
cardiología
Buszman PE, Milewski K.
Stenty LUC-Chopin2 pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel. LUC-Chopin2 – biodegradable polymer-coated, paclitaxel-eluting stent.
Inż.Biomed. / Acta Bio-Optica Inform.Med.2007; Vol.13 nr 3, s.200.
cardiología
Buszman P, Trznadel S, Zurakowski A, Milewski K, Kinasz L, Król M, Kondys M.
Prospektywny rejestr oceniający skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chorych ze zmianami de novo w naczyniach wieńcowych przy użyciu stentów kobaltowo-chromowych.

Prospective registry evaluating safety and efficacy of cobalt-chromium stent implantation in patients with de novo coronary lesions.
Kardiol Pol. 2007 Sep;65(9):1041-6
cardiología
P. Buszman, K. Milewski, S. Trznadel, J. Rzeźniczak, T. Przewłocki, M. Kośmider, J. Wójcik, J. Janczak, L. Kinasz, M. Kondys, M. Król, A. Żurakowski, R. Gil.
Complete 12 months clinical results of a prospective multicentre registry for the assessment of safety and efficacy of biodegradable polymer-coated, paclitaxel-eluting stent – LUC-Chopin2 (BALTON, POLAND).
Kardiol.Pol.2007; T.65 (8) supl.3, s.S169-S170, [P001]. 11 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 20-22.09.2007
cardiología
Buszman P, Zurakowski A, Kinasz L, Gorycki B, Krol M, Lewicki A, Flak Z, Milewski K, Zurek P.
Polski stent Chopin. Ocena skuteczności leczenia zmian de-novo w naczyniach wieńcowych metodą przezskórnej angioplastyki.

The new Polish stent Chopin. Assessment of safety and efficacy in the treatment of de-novo coronary lesions using percutaneous angioplasty.
Kardiol Pol 2005;62: 451-456.
cardiología
Buszman P, Zurakowski A, Kinasz L, Gorycki B, Krol M, Lewicki A, Flak Z, Milewski K, Zurek P.
Polski stent Chopin. Ocena skuteczności leczenia zmian de-novo w naczyniach wieńcowych metodą przezskórnej angioplastyki.

The new Polish stent Chopin. Assessment of safety and efficacy in the treatment of de-novo coronary lesions using percutaneous angioplasty.
Kardiol Pol 2005;62: 451-456.
ginecología
dr n. med. Piotr Marianowski, dr n. med. Iwona Szymusik
Badanie drożności jajowodów metodą histerosalpingografii w diagnostyce niepłodności.
Descargar  
ginecología
dr n. med. Piotr Marianowski, dr n. med. Iwona Szymusik
Punkcja pęcherzyków jajnikowych oraz torbieli endometrialnych jajnika w programie zapłodnienia pozaustrojowego.
Catheter Cardiovasc. Interv. 2012 Oct 29. doi: 10.1002/ccd.24732.
Descargar  
ginecología
dr n. med. Piotr Marianowski
Diagnostyka i leczenie niepłodności.
Catheter Cardiovasc. Interv. 2012 Oct 29. doi: 10.1002/ccd.24732.
Descargar