Balton Producent Sprzętu Medycznego
Dotacje na innowacje
Jesteśmy beneficjentem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Balton Sp. z o.o. uczestniczy w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, w okresie 2007-2013, na dofinansowanie realizacji własnych projektów w następujących obszarach działalności:

1. Inwestycje

Wsparcie dla nowych inwestycji oraz w Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl);

2. Badania i rozwój

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl);

Aktualnie Balton Sp. z.o.o. realizuje trzy projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj.:

Projekt realizowany w ramach działania 1.4:

Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Projekt realizowany w ramach działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 6.5.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, Branżowy program promocji branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

Projekt realizowany w ramach działania 4.1

Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Postępowania ofertowe

W tej chwili nie są prowadzone żadne postępowania ofertowe.